Latest News

Thursday, July 16, 2015

Θεραπεία Ρέικι | Reiki Healing

Το Ρέικι είναι μια ιαπωνική τεχνική για την μείωση του στρες και την χαλάρωση που επίσης προωθεί την θεραπεία και την επούλωση. Νιώθουμε την ενέργεια να πηγάζει "από τα χέρια" και βασίζεται στην ιδέα ότι μία αόρατοη«ενεργειακή δύναμη ζωής" ρέει μέσα μας και είναι αυτό που μας κάνει να αναζωογονούμαστε. Αν η "ενεργειακή δύναμη της ζωής» ενός ατόμου είναι χαμηλή, τότε είναι πιο πιθανό να αρρωστήσει ή να αισθάνεται άγχος, και αν είναι υψηλή, θα νιώθει περισσότερο ευτυχισμένη και υγιής.

Η λέξη Ρέικι είναι κατασκευασμένο από δύο ιαπωνικές λέξεις - Ρέι, που σημαίνει «Η Σοφία του Θεού ή την ανώτερη δύναμη» και Ki που είναι «η ζωή ενεργειακή δύναμη». Έτσι Ρέικι είναι στην πραγματικότητα «ενέργεια πνευματικά καθοδηγούμενη δύναμη της ζωής."Με την θεραπεία αισθάνεσαι σαν μία υπέροχη λαμπερή λάμψη να ρέει μέσα και γύρω σου. Το Ρέικι αντιμετωπίζει το άτομο ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένων σώμα, τα συναισθήματα, το μυαλό και το πνεύμα δημιουργώντας πολλές ευεργετικές επιδράσεις που περιλαμβάνουν τη χαλάρωση και τα συναισθήματα της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας. Πολλοί έχουν αναφερθεί σε θαυμαστά αποτελέσματα.

Το Ρέικι είναι μια απλή, φυσική και ασφαλής μέθοδος πνευματικής ίασης και αυτο-βελτίωσης, που ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει. Έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα στο να βοηθήσει σχεδόν κάθε γνωστή ασθένεια και αρρώστια και δημιουργεί πάντα μια ευεργετική επίδραση. Λειτουργεί, επίσης, σε συνδυασμό με όλες τις άλλες ιατρικές ή θεραπευτικές τεχνικές για την ανακούφιση από τις παρενέργειες και την προώθηση της ανάκαμψης.

Μια εκπληκτικά απλή τεχνική για να μάθεις, τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς Reiki δεν διδάσκεται με τη συνήθη έννοια, αλλά μεταφέρεται στον φοιτητή κατά τη διάρκεια μιας τάξης Reiki. Αυτή η ικανότητα έχει περάσει κατά τη διάρκεια του «συντονισμού» που δόθηκε από τον δάσκαλο Reiki και επιτρέπει στον μαθητή να γίνει αγωγός και να βιώσει την απεριόριστη προσφορά της «ενεργειακής δύναμη της ζωής» για τη βελτίωση της υγείας του και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής.
Η χρήση του δεν εξαρτάται από την πνευματική ικανότητα ενός ατόμου ή πνευματική ανάπτυξη και, συνεπώς, είναι διαθέσιμη σε όλους. Έχει διδάξει με επιτυχία σε χιλιάδες ανθρώπους όλων των ηλικιών και των υποβάθρων.

Ενώ το Ρέικι αποτελεί κομμάτι της πνευματικής φύσης, δεν είναι μια θρησκεία. Δεν έχει δόγμα, και δεν υπάρχει τίποτα που πρέπει να πιστέψουμε για να μαθουμε να χρησιμοποιούμε Ρέικι. Στην πραγματικότητα, το Reiki δεν εξαρτάται από την πεποίθηση αλλά λειτουργεί είτε πιστεύετε είτε όχι σε αυτήν. Επειδή το Ρέικι προέρχεται από το Θεό, πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η χρήση του Ρέικι τους βάζει περισσότερο σε επαφή με την εμπειρία της θρησκείας τους.


Ενώ το Ρέικι δεν είναι θρησκεία, βοηθάει ακόμα στο να ζούμε αρμονικά. Ο Mikao Usui, ο ιδρυτής του συστήματος Ρέικι της φυσικής θεραπείας, συστήνει ότι απότελεί μία πρακτική ορισμένων απλών ηθικών αξιών που ιδανικά βοηθούν στην προώθηση της ειρήνης και της αρμονίας, η οποία είναι σχεδόν καθολική σε όλους τους πολιτισμούς.
Κατά τη διάρκεια του διαλογισμού αρκετά χρόνια μετά την ανάπτυξη Ρέικι, ο Mikao Usui αποφάσισε να προσθέσει τις 5 Ιδανικές αξίες στην πρακτική στο Ρέικι. Οι ρήσεις ήρθαν εν μέρει από τις πέντε αξίες ή ιδανικά της Meiji αυτοκράτορα της Ιαπωνίας τους οποίους ο Mikao Usui θαύμαζε. Τα ιδανικά αναπτύχθηκαν για να προστεθεί πνευματική ισορροπία στο Usui Reiki.

Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι η θεραπεία με το πνεύμα γίνεται συνειδητά και πρέπει να αποφασίζουν να βελτιώσουν τον εαυτό τους, αποτελώντας ένα απαραίτητο μέρος στην εμπειρία του Ρέικι. Για να υπάρξουν διαρκή αποτελέσματα στη θεραπεία με Ρεικι, ο θεραπευόμενος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη γι 'αυτήν τη μύηση ή τη θεραπεία του και να πάρει ενεργό μέρος σ' αυτήν. Ως εκ τούτου, το σύστημα Usui Ρέικι είναι κάτι περισσότερο από τη χρήση της ενέργειας Ρέικι. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια ενεργό δέσμευση για τη βελτίωση με τον εαυτό, προκειμένου αυτό να είναι ένα πλήρες αποτελεσματικό σύστημα. Οι 5 αυτές αρετές αποτελούν κατευθυντήρια γραμμή για να ζει κανείς μία αρμονική και ευγενική ζωή!

Το μυστικό για την ευτυχία
Το θαυματουργό φάρμακο όλων των ασθενειών είναι οι παρακάτω ρήσεις:
Μόνο για σήμερα, μην θυμώνεις!
Μην ανησυχείς και να νιώθεις ευγνωμοσύνη
Αφιερώσε στον εαυτό σου στην εργασία σου. Να είσαι ευγενικος με τους ανθρώπους.
Κάθε πρωί και βράδυ, να ενώσουν τα χέρια σας στην προσευχή.
Προσευχήσου αυτά τα λόγια στην καρδιά σου
και ψάλλε αυτά τα λόγια με το στόμα σου
Usui Reiki θεραπεία για τη βελτίωση του σώματος και του νου

Ο ιδρυτής, ο Usui MikaoΟι θεραπευτικές συνεδρίες διεξαγονται κατόπιν ραντεβού και διαρκούν από 45'.
Η συχνότητα των επισκέψεων εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του θεραπευόμενου. Σε απλές καταστάσεις π.χ. συχνοί πονοκέφαλοι, ημικρανίες αρκούν 4 συνεδρίες σε διάστημα 1-2 εβδομάδων. Σε πιο σοβαρές καταστάσεις υγείας και σε χρόνια θέματα συνήθως απαιτούνται 10-20 συνεδρίες. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε τη συμβουλή του ειδικού μας.
_________________________________________________________________________________
Reiki is a Japanese technique for stress reduction and relaxation that also promotes healing. It is administered by "laying on hands" and is based on the idea that an unseen "life force energy" flows through us and is what causes us to be alive. If one's "life force energy" is low, then we are more likely to get sick or feel stress, and if it is high, we are more capable of being happy and healthy.

The word Reiki is made of two Japanese words - Rei which means "God's Wisdom or the Higher Power" and Ki which is "life force energy". So Reiki is actually "spiritually guided life force energy."
A treatment feels like a wonderful glowing radiance that flows through and around you. Reiki treats the whole person including body, emotions, mind and spirit creating many beneficial effects that include relaxation and feelings of peace, security and wellbeing. Many have reported miraculous results.

Reiki is a simple, natural and safe method of spiritual healing and self-improvement that everyone can use. It has been effective in helping virtually every known illness and malady and always creates a beneficial effect. It also works in conjunction with all other medical or therapeutic techniques to relieve side effects and promote recovery.


An amazingly simple technique to learn, the ability to use Reiki is not taught in the usual sense, but is transferred to the student during a Reiki class. This ability is passed on during an "attunement" given by a Reiki master and allows the student to tap into an unlimited supply of "life force energy" to improve one's health and enhance the quality of life.
Its use is not dependent on one's intellectual capacity or spiritual development and therefore is available to everyone. It has been successfully taught to thousands of people of all ages and backgrounds.

While Reiki is spiritual in nature, it is not a religion. It has no dogma, and there is nothing you must believe in order to learn and use Reiki. In fact, Reiki is not dependent on belief at all and will work whether you believe in it or not. Because Reiki comes from God, many people find that using Reiki puts them more in touch with the experience of their religion rather than having only an intellectual concept of it.


While Reiki is not a religion, it is still important to live and act in a way that promotes harmony with others. Mikao Usui, the founder of the Reiki system of natural healing, recommended that one practice certain simple ethical ideals to promote peace and harmony, which are nearly universal across all cultures.
During a meditation several years after developing Reiki, Mikao Usui decided to add the Reiki Ideals to the practice of Reiki. The Ideals came in part from the five prinicples of the Meiji emperor of Japan whom Mikao Usui admired. The Ideals were developed to add spiritual balance to Usui Reiki. 

Their purpose is to help people realize that healing the spirit by consciously deciding to improve oneself is a necessary part of the Reiki healing experience. In order for the Reiki healing energies to have lasting results, the client must accept responsibility for her or his healing and take an active part in it. Therefore, the Usui system of Reiki is more than the use of the Reiki energy. It must also include an active commitment to improve oneself in order for it to be a complete system. The ideals are both guidelines for living a gracious life and virtues worthy of practice for their inherent value.

The secret art of inviting happiness 

The miraculous medicine of all diseases 
Just for today, do not anger 
Do not worry and be filled with gratitude 
Devote yourself to your work. Be kind to people. 
Every morning and evening, join your hands in prayer. 
Pray these words to your heart 
and chant these words with your mouth 
Usui Reiki Treatment for the improvement of body and mind 
The founder , Usui Mikao

The therapy sessions conducted at appointments and last approximaterly 45 minutes.

The frequency of visits depends on the seriousness of the health status of the patient. In simple situations eg frequent headaches, migraines 4 sessions are enough over 1-2 weeks. In more serious health conditions and chronic issues usually 10 to 20 sessions are required. For more information, seek the advice of our expert.
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment