Latest News

Tuesday, July 19, 2016

Εκπαίδευση Δασκάλων Yoga | 200 - 300 Hours


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ YOGA 300 ΩΡΕΣ
Ένας τίτλος όπου θεμελιώνει και στηρίζει την ανάπτυξη ενός απαιτητικού και υπεύθυνου προγράμματος επιμόρφωσης δασκάλων , σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Dev Sanskriti Vishwavidyalaya είναι Yoga , Culture and Spirituality
Όπως οι μεγάλοι δάσκαλοι - Gurus στερέωσαν στο μονοπάτι της Γιόγκα πρώτα στην πίστη- Shraddha και κατόπιν στην παράδοση στην Γνώση - Shamarpan ,έτσι όταν συνδυάζεις ένα μέρος πίστη με ένα μέρος παράδοση τότε αποκτάς πνευματική επίγνωση.
Η διδασκαλία ενός μονοπατιού  που έχει την κατάκτηση αυτών των δύο πλευρών μιας μεγάλης βουνοκορφής είναι η ουσία της εσωτερικής αντίληψης του μαθητή.
Κρατώντας αυτές τις αρχές ,αυτή η διδασκαλία της επιμόρφωσης χωρίζεται, σε τρείς μεγάλους πυλώνες.
Ο πρώτος πυλώνας είναι να εκπαιδευτεί νοητικά ο ασκούμενος στην αντίληψη αυτής της παράδοσης των αρχών της, των βαθύτερων και κεντρικών της αντιλήψεων. Από που προέρχεται, πως μεταφέρθηκε, πως καλλιεργήθηκε και τελικά για ποιους λόγους συνοδεύεται αιώνες τώρα από δάσκαλο σε δάσκαλο στον κόσμο μας. Το γεγονός της κατανόησης της δράσης στο φυσικό σώμα είναι σαθρό χωρίς αυτήν την κεκτημένη γνώση.
Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο καθαρισμός του ασκούμενου μέσω πρακτικών τεχνικών. Είναι απαραίτητο για έναν δάσκαλο, για έναν νου δηλαδή που επιζητά να αφομοιώσει εκτεταμένες γνώσεις .Έτσι ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στους  τρόπους λειτουργίας των συστηματικών πρακτικών τόσο της κάθαρσης του νου , των συνηθειών όσο και των φυσικών διαδρομών ώστε να προβληθεί η σωματική υγεία και να μπορέσει να στηριχθεί σωστά ,δομημένα και δυναμικά ο επόμενος σημαντικός πυλώνας που είναι οι Άσανες.
Ο τρίτος πυλώνας όπως ειπώθηκε και παραπάνω αποτελείται από τις Άσανες, από τις Πραναγιάμα, από την Ντάρανα- Συγκέντρωση και από την Γκινιάνα - Διαλογισμό.


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε πυλώνα
Πρώτος πυλώνας
Θεωρητικά μαθήματα που βασίζονται πάνω σε μελέτη φιλοσοφίας και Πολιτισμού της Αρχαίας Ινδικής Παράδοσης, κειμένων και αναλύσεων μεγάλων Guru
Πιο συγκεκριμένα,
Στην μελέτη κειμένων που αφορούν την αρχαία φιλοσοφία και πολιτισμό της πνευματικής κληρονομιάς της Ινδίας περιλαμβάνονται οι Βέδες και η Μπαγκαβατ Γκιτά, Αρχαία ιερά κείμενα. Κάποιος ο οποίος θέλει να καταρτιστεί σοβαρά στην Ινδική πνευματική Κουλτούρα και Παράδοση δεν θα μπορούσε να μην έρθει σε τριβή με τα αρχαία αυτά κείμενα που αποτελούν θεμέλιο λίθο σε ότι συναντήσει.
Λίγα από αυτά που κερδίζει κάνεις μελετώντας αυτές τις αρχαίες πηγές εκτός από την Ιστοριογραφική γνώση, είναι η εξοικείωση με τις μυθολογικές μορφές οι οποίες είναι συνάμα συμβολιστικές προσεγγίσεις όλων των τεχνικών και βαθύτερων πνευματικών μηνυμάτων που θα συναντήσει κάνεις στην συνέχεια της εκπαιδευτική του πορείας και ειδικά στον δεύτερο και τρίτο πυλώνα.
Ακόμα δια μέσω της Μπαγκαβατ Γκιτά όπως και μέσω των Βέδων εκτός από τα στοιχεία των αφηγηματικών τους τεχνικών και πληροφοριών, με την μελέτη τους λαμβάνουμε ένα από τα ισχυρότερα πνευματικά υλικά και πνευματική γνώση.
Τεράστιο κεφάλαιο έμπνευσης και μοχλός εξέλιξης αποτελούν τα κείμενα μεγάλων διδασκάλων της παράδοσης της Γιόγκα. Μερικοί των οποίων τα κείμενα θα μελετηθούν καθολη την διδακτική χρονια είναι o Rama Krishna, o Vivekanad , o Sri Ramana Maharshi,Yogananda,κ.α.


Μαθήματα Γιόγκα από την Aischwarya στο Πανεπιστήμιο Dev Sanskriti Vishwavidyalaya
Δεύτερος Πυλώνας
Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την προετοιμασία που γίνεται μέσα από τεχνικές καθαρισμού και ενδυνάμωσης του νευρικού συστήματος. Κάποιες από αυτές είναι :
Νέτι ( καθαρισμός ρινικής περιοχής) , Κούντζαλ( στομαχικής-οισοφαγικής περιοχής) και Λάγκου ( εντερικής διαδρομής).
Στα πλαίσια των τεχνικών προετοιμασίας δεν συναντάμε μόνο πρακτικές που αφορούν το σώμα όπως οι παραπάνω. Στο πολύ σημαντικό κομμάτι του νου έχουμε την αρχαία τεχνική της Yagya με την οποία εξοικειώνονται οι ασκούμενοι.
Ακόμα στο σωματικό επίπεδο άσκησης το οποίο όμως είναι άρρητα συνδεδεμένο με  το νοητικό έχουμε τις Κρίγιας της Μάχα Γιόγκα( της Ανώτατης Γιόγκα) από τον Μάχα Γιόγκι Buddha Puri Maharaji οι οποίες είναι:
Sanjivani Kriya, Θεραπευτική Κρίγια Σώματος και Αναπνοής
Surya Kriya, Θεραπευτική Κρίγια και ανάπτυξη της ενέργειας δια μέσω του Ήλιου σε φυσικό περιβάλλον
Agni Kriya, Θεραπευτική Κρίγια δια μέσω του στοιχείου της ΦωτιάςΤρίτος Πυλώνας
Ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας έχει δύο σημαντικούς υποάξονες.

Το πρώτο συνδέει τον προηγούμενο πυλώνα με αυτόν καθώς τα πάντα στο σώμα λειτουργούν με ενέργεια. Αυτή διαχέεται επάνω τους σε ρεύματα και χωρίζεται σε κόμβους ενέργειας. Κάθε κόμβος είναι υπεύθυνος για κάθε έκφραση του σώματος και του πνεύματος.

Αυτοί οι κόμβοι ονομάζονται και Chakras ( ενεργειακά κέντρα).

Έτσι είναι απαραίτητο να γνωρίσει ο ασκούμενος την λειτουργιά και την δράση τους ώστε να χρησιμοποιήσει αυτά τα πρακτικά εργαλεία σε όλη του την μαθητική αλλά και διδακτική μετέπειτα πορεία.

Πιο συγκεκριμένα ο υποάξονας των Chakras περιλαμβάνει


Μορφολογία των Τσάκρας
Χαρακτηριστικές συμπεριφορές τους
(οφέλη και αντενδείξεις των λειτουργιών τους)
Συμβολική τους απεικόνιση και η Οπτική τους επίδραση
(Γιαντρικές μορφές )
Τσάκρας και Αιθέρια Έλαια
Ήχοι των Τσάκρας (Μάντρας)
Θεραπευτικές ιδιότητες των Τσάκρας
Τεχνικές διαλογισμού σε κάθε Τσάκρα
Ασκήσεις και τεχνικές καθαρισμού και ενίσχυσης τους
Τα αποτελέσματα των ασκήσεων και των τεχνικών
που οδηγούν στην Υγεία, την Ευημερία και την Ομορφιά


Ο άλλος υποάξονας είναι κάποια από τα σκαλοπάτια της παράδοσης της Raja Yoga , Pragya Yoga και Μάντρας
Πιο συγκεκριμένα
Κάποια από τα βασικά σκαλοπάτια της Raja Yoga που θα διδαχτούν είναι

  • Χάτα(Χάθα) - Άσανες
  • ΠΡΑΝΑΓΙΑΜΑ- Τεχνικές Αναπνοών
  • Πρατυαχάρα - Απόσυρση εξωτερικών αισθήσεων  
  • Ντυάνα - Συγκέντρωση
  • Ντάρανα - Διαλογισμός

Προχωρώντας, η Pragya Yoga είναι μία νέα μέθοδος Γιόγκα δομημένη από τον μεγάλο φιλοσοφό και κοινωνικό μεταρρυθμιστή της Ινδίας Pandit Shriram Sharma Acharya.Βασίζεται στην πολύτιμη κληρονομιά της Γιογκικής επιστήμης που μεταδόθηκε από τους σοφούς των Βεδικών Εποχών και αναβιώνονται με σύγχρονο τρόπο.
Αφορά την ενδυνάμωση και ανανέωση του νου και του σώματος. Εξοπλίζει τον ασκούμενο με μια πλήρη σειρά ασκήσεων που "δουλεύουν" όλα τα μέρη του σώματος. Συνοδεύεται με την ακολουθία του μάντρα του Gayatri

Τέλος τα Μάντρας αποτελούν τεράστια παράδοση επαφής του μαθητή με την Θεία του πλευρά και την ικανότητα μέσω του ήχου να αποκτά βαθύτητα και ηρεμία καθώς και συγκέντρωση και απελευθέρωση των "κόμπων" που έχουν σχηματιστεί στο σώμα και τον νου.


Διδάσκουν:
Aischwarya – Μαρία Σούκουλη | Dance, Yoga Instructor & Pranic Healing
Dr. Αγγελική Κοσκερίδου Νιαρχου |  E-RYT 200 Yoga Alliance Instructor« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment